הטור של אביגדור יזדי בירחון גבעתיים+

מאקו

מומחים פלוס - תוכנית אירוח